จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 

www.One-stopHr.com จัดทำขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จากแหล่งต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปในการค้นหาข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการปฏิบัติงาน และการศึกษา โดยทีมงานของเรามุ่งที่จะพัฒนาเนื้อหาให้มีความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ โดยแบ่งข้อมูลข่าวสารออกเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและครอบคลุมมากที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นให้เราเป็นแหล่งข้อมูลที่“Everything You Need on HR” เพียงแค่ Click !!!

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.