มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ(Interpersonal skill)
 

คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ไม่ได้หมายถึงคนพูดมาก เจรจาเรื่อยเปื่อย  เช้ายันบ่ายเที่ยวไปคุยเสียทุกแผนก   รู้จักสนิทไปทั่ว  วันๆเอาแต่คอยดูว่าเย็นนี้จะไปเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหน  แต่การเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานทุกระดับ  ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานให้มีประโยชน์ต่อองค์กร  มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของคนอื่นได้ดี  และมีความสามารถในการลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้โดยไม่เกิดความรู้สึกเชิงลบและมีงานก้าวหน้าขึ้น

 

ลองดูสิครับ คนอย่างนี้หรือเปล่าที่เราต้องการ

  • คนที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นที่ยอมรับและได้ประโยชน์ต่อองค์กร
  • เป็นคนที่สามารถให้คำวิจารณ์ที่จะทำให้สัมพันธภาพดีขึ้น
  • เป็นคนที่จัดการกับพฤติกรรมที่หลากหลายในกลุ่มงานให้มีความร่วมมือในการทำงานให้ดีขึ้นได้
  • ไม่เป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ทำให้ให้คนมีความภูมิใจที่ได้มาทำงานร่วมกัน
  • เป็นคนเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของคนอื่น 

ถ้าใช่ ก็ลองถามดูว่าคนที่ได้รับการสัมภาษณ์ใช่คนนั้นหรือไม่

  • ให้เขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาเคยมีความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นในองค์กร และวิธีการแก้ไขของเขา
  • ให้เล่าถึงปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เคยมี และวิธีการจัดการของเขา
  • ให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องเข้าไปปลอบใจหรือแสดงความเข้าใจในปัญหาของคนอื่น
  • ให้เล่าถึงว่าถ้าเขาเคยไปอยู่ในกลุ่มที่มีความขัดแย้งหรือความหลากหลายมากๆ เขาทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผลงานของกลุ่มนั้นออกมาได้ดีมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นได้ว่าคนที่มีสัมพันธภาพดีที่เราต้องการ  ห่างไกลจากคนพูดมาก เฮฮามากนัก

 

 

 
home | about us | our services | member | contact us
Knowledge center | News | Article | Webboard | Download | HR community | Links free hit counter javascript
บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 01-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com