จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

1. ได้รับข้อมูล ข่าวสาร สาระต่างๆ ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว
    ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เพียงแค่ Click โดยข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น่
    หมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา สมาชิกจะได้รับการแจ้งข้อมูล
    รวดเร็วโดยผ่านสื่อ Internet
2. Download เอกสาร แบบฟอร์มและคำแนะนำการใช้แบบฟอร์ม     เพื่อการนำไปใช้หรือ ปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. ได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับ In-house Training
4. ได้รับส่วนลดพิเศษในบริการอื่นๆของบริษัท

อัตราค่าสมาชิกปีละ 1,000 บาท (ราคารวม VAT 7%)
  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
2. เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้ Click “submit”
3. ทางระบบจะส่ง Auto Mail ไปแจ้งว่าได้รับการสมัครสมาชิกของท่านแล้ว
4. การชำระเงิน ขอให้ท่านโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในนาม "บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย 10 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 047-2-47301-7"
5. เมื่อท่านชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่งFax หลักฐานการชำระเงินไปทาง Fax : 02-511-3903 ต่อ 102
6. เมื่อได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินแล้ว ทางเราจะเปิดระบบอนุมัติให้เข้าใช้งานใน Website : www.one-stophr.com ได้ อย่างช้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน
7. ทางระบบจัดจัดส่ง Auto mail ไปแจ้งการเปิดระบบ ให้ท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้
   
 
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.