จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ข่าวประจำวัน
 
หนุ่มไทยสมัครด่วน! แรงงานจัดหาชายไทยไปทำงานที่ยูเออี รายได้งาม
วันที่ : 28 มกราคม 2562

นายเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขอรับสมัครคนที่สนใจจะไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับบริษัท Crown Emirates Company Ltd. บริษัทที่ผลิตกระป๋องเครื่องดื่มรวม 15 อัตรา 4 ตำแหน่งงาน ประกอบด้วย

ช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 26,105 บาท
ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (Maintenance Machanic Assistants) จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท
ช่างเครื่องกล (Machinist) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท
ทั้งนี้ คุณสมบัติทุกตำแหน่งจะต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี จบการศึกษาระดับปวช.เป็นอย่างต่ำ และหากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การทำงานจะได้รับสัญญาจ้าง 3 ปี และนายจ้างจะจัดหาอาหารให้วันละ 3 มื้อ รวมถึงที่พักให้ตามความเหมาะสม โดยทุกตำแหน่งจะมีเวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์ รวมถึงนายจ้างจะออกค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินให้ทั้งขาไป และขากลับเมื่อทำงานครบตามสัญญา

นายเพชรัตน์ กล่าวอีกว่า การสมัครครั้งนี้ยืนยันว่าผู้ที่สนใจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นบางอย่างเท่านั้น เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท โดยนายจ้างจะเดินทางมาสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงิน

อนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นหลักฐานส่วนตัวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.