จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ข่าวประจำวัน
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างพนักงานผิดพลาด
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2562

หลายครั้งเจ้าของกิจการก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ตัดสินใจจ้างพนักงานอย่างผิดพลาด  พนักงานนั้นอาจจะมีจิตสำนึกและทักษะการให้บริการต่ำ หรืออาจเป็นคนเฉื่อยชา การจ้างพนักงานผิดพลาดจะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจได้

พนักงานที่ทำงานไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ผลผลิตตกต่ำ และอาจทำให้ต้องสูญเสียลูกค้าหรือยอดขาย หรือทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไป   หลังจากที่ไล่พนักงานนั้นออกไป  การสรรหา การจ้างาน และการฝึกอบรมล้วนทำให้องค์กรต้องสูญเสียเงินและเวลา

ทำไมการจ้างงานพนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานจึงเกิดขึ้น
ผลจากการสำรวจจะเห็นว่าเหตุผลที่มีมากที่สุดที่ทำให้เกิดการจ้างงานแล้วได้พนักงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ก็คือ ความจำเป็นที่ต้องหาคนมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างในทันทีหรือโดยเร็วส่วนเหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึง

  • วิธีการคัดเลือกที่ไม่เหมาะสม
  • ความจำเป็นที่ต้องปรับเทคนิคการสรรหา
  • ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการอ้างอิงของผู้สมัคร
  • คนที่ทำหน้าที่สรรหาไม่ค่อยจะตรวจสอบใบสมัครให้ดีพอ

แล้วเราจะหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานผิดพลาดได้อย่างไร
ควรจะต้องทำโฆษณาโดยกำหนดให้ชัดเจนอย่างเฉพาะเจาะจงถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้น การทำโฆษณาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะช่วยดึงดูดให้คนที่มีทักษะตรงกับที่เราต้องการและสามารถมาทำงานได้ทันที

จะต้องมีการเตรียมคำถามสำหรับสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่จะรับ  อย่าถามคำถามทั่วๆไปในระหว่างการสัมภาษณ์

เก็บข้อมูลสะท้อนกลับจากพนักงานที่ทำงานอยู่  ให้ถามถึงว่าต้องการเพื่อนร่วมงานแบบไหน และมีคุณสมบัติอย่างไร  เพื่อทำให้เราสามารถสรรหาพนักงานได้อย่างถูกต้อง

บางทีอาจต้องหาข้อมูลคนที่มาสมัครจากกูเกิ้ลเพื่อดูว่าจะได้ข้อมูลอะไรบ้างที่ปรากฏในสื่อโซเชียลและข้อมูลต่างๆที่เขาโพสต์ลงในโซเชี่ยลนั้นๆ

ควรจะต้องมีการสัมภาษณ์งานเป็นครั้งที่สอง  แม้ว่าจะยิ่งทำให้เสียเวลามากขึ้น  แต่จะเป็นการกระตุ้นให้เราจำผู้สมัครได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เราได้เห็นบุคลิกลักษณะของผู้สมัครได้มากขึ้น

จะต้องมีการตรวจสอบการอ้างอิงของผู้สมัครด้วย  อาจโดยการสอบถามทางโทรศัพท์จากนายจ้างหรือหน่วยงานล่าสุดที่เขาเอ่ยอ้างถึง  โดยอาจจะขอพูดกับผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่เขาเคยทำงานด้วย

เจ้าของกิจการย่อมต้องการที่จะจ้างพนักงานที่ถูกต้องเหมาะกับตำแหน่งงานโดยใช้เวลาและทรัพยาการไม่มากในกระบวนการสรรหานี้  แต่ในระยะยาวแล้ว การใช้เวลาเพื่อหาพนักงานที่เหมาะสมและจะอยู่กับเราในระยะยาว จะช่วยลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน และประหยัดเงินให้แก่องค์การอีกด้วย

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.