จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ข่าวประจำวัน
 
ก.แรงงาน จับมือ บิ๊กซี ติดตั้ง Job Box ให้บริการจัดหางานทุกที่-ทุกเวลา
วันที่ : 27 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ระหว่าง นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และห้างบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนโดยนำนวัตกรรม “ตู้งาน” (Job Box) มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น

สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที

และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการจัดตู้งาน (Job Box) จำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เรือนจำ ห้างบิ๊กซี แหล่งชุมชน เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งของการประสานความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยความร่วมมือนี้กรมการจัดหางานจะติดตั้งตู้งาน (Job Box) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในส่วนของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมการจัดหางานสามารถติดตั้งและให้บริการตู้งาน (Job Box) แก่ประชาชนและผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ

รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาหางานผ่านตู้งาน (Job Box) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงตำแหน่งงานว่างและได้โอกาสการมีงานทำมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างที่ให้บริการในตู้งาน (Job Box) จำนวน 54,559 อัตรา ขณะที่มีตู้งาน (Job Box) ติดตั้ง ณ ห้างบิ๊กซี ทั่วประเทศ จำนวน 101 ตู้ คิดเป็น 20.2 % ของจำนวนตู้งานทั้งหมด 500 ตู้ และมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 14,181 คน คิดเป็น 49.8% ของจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด 28,480 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน สร้างโอกาสได้งานทำมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ข่าวสด, 21/3/2562

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.