จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

   ข่าวประจำวัน
 
ไปหาหมอ แล้วต้องใช้ประกันสังคม รู้ยัง เขาเพิ่มให้อีก 12 สิทธิประโยชน์ ในการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

กองทุนประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง

ทำฟันฟรีทั่วประเทศ ! ผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม เริ่ม 1 ก.พ. 60

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าวงเงิน 900 บาท 

กรมสวัสดิการฯ ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ฝ่าฝืนปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

กรมสวัสดิการฯได้ปรับปรุงแก้ไขโทษสำหรับความผิดกรณีจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่

ผู้ประกันตน รับสิทธิอีกแล้วจ้า ทำฟัน 600 บาท/ปีเป็น 900 บาท/ปี พร้อมขยายสิทธิผู้ทุพพลภาพได้รับสิทธิตลอดชีวิต

นายโกวิท  สัจจวิเศษ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า  ตามที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการปฏิรูปองค์กรและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกันตน/ลูกจ้าง เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม

ลูกจ้างทำงานบ้านไม่เข้าเป็นผู้ประกันตน ม.33

เลขาฯสปส.เผยลูกจ้างทำงานบ้านเข้าเป็นผู้ประกันตน ม. 33 ไม่ได้ เหตุเป็นลูกจ้างของนายจ้างบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ

ย้ายประกันชราภาพ ไปกองทุนการออม

ประกันสังคมโอนย้ายผู้ประกันตน มาตรา 40 กรณีชราภาพไปกองทุนการออมแห่งชาติ ลอตแรกกว่าหมื่นคน จากยอด 9 แสนคน พบ 3 แสนคนแห่ลาออกขอรับเงินสมทบคืน

สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ เพื่อ “ผู้ประกันตน”

ขอเป็นกำลังใจกับผู้ประกันตนทุกคน และจะขอทบทวนสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ของ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558

จ่อคิวปรับลดภาษีเงินได้ คลังอุ้มมนุษย์เงินเดือนลดเหลื่อมล้ำ

สศค.ชงปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาหลบเลี่ยงหนีภาษี หลังคลังไฟเขียวลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20% พร้อมเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนอัตราการยกเว้นภาษีเงินได้ 1.5 แสนบาทแรกยังคงไว้ที่เดิม

รากหญ้าเตรียมเฮ รบ.จ่อเคาะลดหย่อนภาษีเพิ่มเป็น 1.2 แสน

“สรรพากร” เตรียมเสนอคลังลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำค่าใช้จ่ายส่วนตัวปรับเพิ่มได้ จากที่ใช้ระบบเหมาจ่าย 6 หมื่นบาท ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว โดยจะเพิ่มเป็น 1.2 แสนบาท

หน.คสช. ใช้ ม.44 เลิก คกก.ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน-คกก.การแพทย์

หน.คสช. ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช. ยกเลิก คกก.ประกันสังคม คกก.กองทุนเงินทดแทน และ คกก.การแพทย์  มีผลตั้งแต่คำสั่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็น‘รปภ.’ต้องเสียใบอนุญาต 1,000 บ/คน

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 ขึ้นทะเบียนบริษัท รปภ. ผบ.ตร. ประธานทุกบริษัท ใช้ชื่อขึ้นต้น “บริษัทรักษาความปลอดภัย” เสียค่าใบอนุญาตฉบับละ 50,000 บาท เป็น ‘พี่ยาม’ ต้องเสีย 1,000 บาท ใช้ต่างด้าวไม่ได้ จบการศึกษาภาคบังคับ

อัพเดทข่าวดีสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตค.58

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (20 ต.ค.58)  โดยเพิ่ม – ขยายขอบเขตการได้รับสิทธิ์ในผู้ประกันตน

เอกชนมึนหา “คนพิการ” ทำงานตามกฎหมายไม่ได้ วอนรัฐแก้ไข

ภาคเอกชนมึนหาคนพิการทำงานตามกฎหมายไม่ได้ต้องหันใช้วิธีส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทน เตรียมเสนอรัฐแก้ปัญหา 6 ข้อด้วยการให้รัฐทำฐานข้อมูลคนพิการในวัยแรงงานที่ประสงค์จะทำงานให้เอกชนและหน่วยงานราชการ ให้ทบทวนการคิดเงินส่งกองทุนฯ เป็น 313 วันจากเดิม 360 วัน ให้มีผู้แทน กกร.ร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศใช้ พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ เปิดทางลูกจ้างออมเงินเพิ่ม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ เปิดทางลูกจ้างออมเงินเพิ่มให้เพียงพอยามชราภาพ และในกรณีออกจากงานสามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้

Page  1  2   3   4   5   6   7   8     Next
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.