จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
   ฎีกาน่าสนใจ
 
ทำสัญญาจ้างพนักงานรายเดือนโดยจ่ายค่าจ้างสัปดาห์ละครั้งในระหว่างทดลองงาน
ลุกจ้างไปทำงานที่อื่นระหว่างนายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว
นายจ้างอ้างยอดสั่งซื้อสินค้าลดลง
ออกหนังสือเตือนด้วยความผิดเดียวกันภายในวันเดียวกัน 3 ฉบับ
พนักงานขายบัตรรับค่าตอบแทนตามจำนวนบัตรที่ขายได้
หักค่าจ้างจากช่างซ่อมบำรุงเพื่อเป็นเงินประกันการทำงาน
การเลิกจ้างโดยไม่ระบุสาเหตุการเลิกจ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้าง
ถูกเลิกจ้างแม้จะมีการประเมินผลสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ลูกจ้างปฏิเสธคำสั่งย้าย แต่ยังมาปฏิบัติงานที่เดิม
เลิกจ้างเนื่องจากขาดสมรรถภาพการทำงานโดยไม่ได้ตักเตือนก่อน
ถูกเลิกจ้างเนื่องจากขาดสมรรถภาพในการทำงาน
เล่นการพนันภายในบริษัทช่วงพักเที่ยง
ผลของข้อตกลงที่ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมในข้อเรียกร้อง
ทำลายทรัพย์สินของพนักงานอื่นในบริษัทนายจ้าง
เบี้ยเลี้ยงที่นายจ้างจ่ายให้สำหรับวันที่มาทำงาน
Page  1  2     Next
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.