จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
  
 
หัวหน้างานกับการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงาน

บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินกิจการไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การสร้างสภาพและบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมด้วยการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดี

Page  1 
 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.