จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
หน้าหลักเว็บบอร์ด
คำถาม : ต้องการ benefit - บ่นว่า HR


โพสต์ : 1
พนักงานชอบพูด complain HR ว่าทำไมยังไม่มี benefit แบบนั้นแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะมี คือเหมือนโยนความผิดให้ HR ว่าไม่จัดการ ทั้งที่ความเป็นจริงมีหลายปัจจัย โดยเฉพาะการอนุมัติจากเจ้านาย / เรื่อง budget / เรื่องผลกำไรขาดทุน
ในฐานะ HR เราควรพูดตอบกลับอย่างไรดีคะ แล้วเราต้อง action เกี่ยวกับเรื่อง benefit เพียงใด ขอคำแนะนำคะ
โดย : Admin    วันที่ : 2015-01-14 02:38   

 ความเห็น  1


โพสต์ : 1
"ถ้าบริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการฯน่าจะให้พนักงานเสนอผ่านคณะกรรมการฯว่าเห็นควรให้ปรับปรุงสวัสดิการหรือผลประโยชน์ใดบ้าง และการเสนอขออะไร ควรจะต้องนำเสนอข้อมูล ความจำเป็นอะไรบ้าง เพราะคงไม่ใช้การร้องขอเฉยๆ น่าจะมีข้อมูลจากพนักงานหรือหาข้อมูลต่างๆมาประกอบด้วย HR เองอาจช่วยให้ตัวแทนพนักงานรู้จักคิดและทำข้อมูลในการนำเสนอฝ่ายบริหารด้วย เพราะการอยากได้อะไร ก็ต้องมีเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งอาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯในการคิด ให้แนวทาง และวิธีการในการหาข้อมูลเพื่อนำเสนอ และเมื่อมีการประชุมระหว่างฝ่ายจัดการกับคณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการจะได้นำไปพิจารณาและตอบกลับมาว่าได้หรือไม่อย่างไร โดยฝ่ายจัดการจะต้องชี้แจงได้ว่า ให้ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร


HR เป็นเพียงคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานและทำความเข้าใจทีดีให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับพนักงาน การทำให้คณะกรรมการฯคิดเป็น ทำเป็น จะช่วยให้พนักงานเข้าใจอะไรมากขึ้น และนายจ้างก็จะต้องชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นหรือขอบเขตที่จะให้อะไรได้ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการฯซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานสามารถสื่อความให้กับพนักานได้เข้าใจ เพราะการจะให้ Benefit อะไรได้หรือไม่ ไม่ใช่ HR เป็นผู้ตัดสินใจ


กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการฯก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ด้วย หากเราทำให้คณะกรรมการฯแสดงบทบาทหน้าที่ได้ดี โดย HR เป็นเพียงผู้สนับสนุน(ในเรื่องการทำงาน ไม่ใช่การเรียกร้อง) และ HR ทำให้นายจ้างเข้าใจถึงเจตนารมรณ์ของกฎหมายในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง และพนักงานทั้งหมดได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯและช่องทางในการสื่อความจากระดับล่างสู่บนอย่างชัดเจนแล้ว บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันก็จะมีแต่ความเข้าใจ และพนักงานก็จะเข้าใจบทบาทหน้าที่และขอบเขตการทำงานและการตัดสินใจของ HR มากยิ่งขึ้นด้วย


"

โดย : Admin    วันที่ : 1---0-2015 07:28   

 ความเห็น  2


โพสต์ : 1
"หลายๆบริษัทได้มองข้ามเรื่องคณะกรรมการสวัสดิการฯไป โดยไม่ได้มีการดำเนินงานหรือให้ความสำคัญอย่างจริงจัง อาจเลือกตั้งหรือมี่คณะกรรมการเพียงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น


ทำอย่างไรให้นายจ้างเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของคณะกรรมการฯ ว่า มิใช่การเรียกร้องอยากได้โน่นได้นี่ แต่จริงๆแล้วคือให้พนักงานได้มามีส่วนร่วมในการช่วยคิด สะท้อนภาพให้ฝ่ายนายจ้างได้ทราบ และเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน


ทำนองเดียวกัน ก็ต้องทำให้คณะกรรมการฯเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย เพราะหลายๆบริษัท พนักงานจะไม่ค่อยอยากลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ และไม่อยากร่วมประชุมกับนายจ้าง เพราะมักจะคิดกันว่า ประชุมทีไร ขออะไรก็ไม่เคยได้ ไม่รู้จะประชุมไปทำไม


HR ต้องเป็นคนช่วยแหละค่ะ แล้วพนักงานก็จะเข้าใจเองว่า การอยากได้อะไรนั้น จะต้องมีหลักการและแนวในการคิดอะไรบ้าง และการที่ทางนายจ้างจะคอบว่าได้หรือไม่ได้ ก็ต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ ทำให้พนักงานเข้าใจว่า เพราะอะไร สิ่งที่นำเสนอจึงไม่ได้รับการพิจารณา เช่น สถานะทางการเงิน ความไม่พร้อม หรือเหตุผลอื่นๆ


ทำยากค่ะ แต่เมื่อทำได้แล้ว สิ่งดีๆก็จะมีมาเองค่ะ..โชคดีนะคะ"

โดย : Admin    วันที่ : 1---0-2015 07:35   

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.