จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
หน้าหลักเว็บบอร์ด
คำถาม : รบกวนปรึกษา เรื่องการตัดส่วนสมทบ Provident Fund ของบริษัท


โพสต์ : 1
ไม่ทราบว่า การตัดเงินพนักงานในส่วนนี้ ตามกฎหมาย บริษัทสามารถทำได้ในกรณีใดบ้างรบกวนคุณๆ ผู้รู้ เข้ามาแนนำหน่อยครับ ขอบคุณอย่างยิ่ง
โดย : Admin    วันที่ : 2015-01-14 09:44   

 ความเห็น  1


โพสต์ : 1
การไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (vesting) ให้แก่สมาชิก จะกระทำได้กรณีที่บริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่า สมาชิกผู้นั้นมีความผิดตามเงื่อนไขที่จะไม่ได้รับเงิน vesting เท่านั้น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ บริษัทต้องจ่ายเงิน vesting ให้แก่สมาชิกที่ลาออกและสิ้นสมาชิกภาพไปแล้วภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสมาชิกภาพตัวอย่างเงื่อนไขเช่น ทำผิดร้ายแรงและบริษัทเลิกจ้าง หักจ่ายเงินสมทบตามอายุงาน เป็นต้น
โดย : HR-Oldi.Goldi    วันที่ : 1---0-2015 07:22   

 ความเห็น  2


โพสต์ : 1
"ไม่แน่ใจว่า คุณหมายความว่า บริษัทมีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ ใช่ไหมคะ


ตาม พรบ.แรงงาน ม.76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ.....


(5). เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม


การหักตาม.........ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง....
http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=82


ซึ่งเป็นลักษณะของ "การสมัครใจ" ลูกจ้างที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการส่วนนี้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน ซึ่งในข้อบังคับของกองทุนจะระบุว่าจะให้หักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นจำนวนกี่ % ของค่าจ้าง และนายจ้างจะจ่ายสมทบให้กี่ %


หลายบริษัทอาจกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างให้พนักงานลงชื่อรับทราบว่า ตกลงและยินยอมเป็นสมาชิกกองทุน.....

สรุป นายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้างเพื่อสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ หากได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง(สมัครเป็นสมาชิกกองทุน)"

โดย : Admin    วันที่ : 1---0-2015 06:33   

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.