จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
หน้าหลักเว็บบอร์ด
คำถาม : ข้อบังคับการทำงาน


โพสต์ : 1
ที่บริษัทยังไม่มีข้อบังคับการทำงาน ( ที่ผ่านมามีแต่ระเบียบประกาศแจ้งของบางเรื่อง และเป็นการปฎิบัติกันมาตามคำสั่งของเจ้านาย ) ตอนนี้ต้องการจัดทำให้เป็นรูปร่างที่ถูกต้องให้เรียบร้อย อยากทราบว่า
1. เนื้อหานอกจากตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดแล้ว ระเบียบเรื่องอื่น เช่น ระเบียบการแต่งกาย ระเบียบการเบิกค่ารถ ระเบียบการให้เบี้ยเลี้ยง ต้องใส่ไปด้วยหรือไม่ ( หรือแยกไว้ต่างหาก )
2. วันที่จะลงในข้อบังคับต้องเป็นวันที่ที่เปิดบริษัท หรือ วันที่ปัจจุบันคะ
3. ต้องนำส่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานด้วยใช่ไหม จะมีความผิดที่ทำช้าหรือไม่

โดย : Admin    วันที่ : 2015-01-14 09:46   

 ความเห็น  1


โพสต์ : 1
"หากมีจำนวนพนักงานรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปแล้ว ก็ควรรีบดำเนินการจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทยและประกาศใช้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีพนักงานรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ส่วนคำถามที่ถามมาขอตอบดังนี้


1. รายละเอียดของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแปดรายการดังที่ระบุใน พรบ.คุ้มครองแรงงานปี 2541 นั้น เป็นข้อกำหนดอย่างน้อยที่ต้องมี เรื่องอื่น ๆ จะใส่ลงไปด้วยหรือจะแยกต่างหากก็ทำได้ (จนท.แรงงานหลายท้องที่มักแนะนำให้ทำตามแปดรายการ)


2.วันที่ต้องลงเป็นปัจจุบัน เพราะต้องส่งสำเนาให้สนง.แรงงานด้วย ซึ่งสนง.จะตอบรับมาเป็นลายลักษณ์อักษรตามวันที่ปัจจุบัน


3.ต้องส่งสำเนาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศใช้ บทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามดังที่ระบุไว้ในพรบ.แรงงาน ม.146 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท แต่ในทางปฏิบัติแล้ว จนท.แรงงานอาจอนุโลมให้ก็เป็นได้"

โดย : Admin    วันที่ : 1---0-2015 09:02   

แสดงความคิดเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.