จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
[ เพิ่มข้อมูล ] [ กลับสู่หน้าหลัก ] ค้นหาคำถาม
คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกรณีถูกเลิกจ้าง
Admin
2085
1
เลิกจ้างเพราะตรวจพบสารเสพติด
Admin
1634
1
ให้หยุดงานแทนการจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่
Admin
1344
1
เจ็บป่วยจากการทำงาน พักรักษาตัวเกินปีแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าทำงาน
Admin
1357
1
หนังสือตักเตือน
Admin
1518
1
ข้อบังคับการทำงาน
Admin
950
1
รายได้ของพนักงานหรือไม่
Admin
764
2
ถ้าปกติหยุดวันเสาร์ จะได้หยุดชดเชยวันที่ 17 เมษามั้ยคะ
Admin
691
1
รบกวนปรึกษา เรื่องการตัดส่วนสมทบ Provident Fund ของบริษัท
Admin
715
2
กรรมการผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไม่ต้องส่งประกันสังคม ใช่หรือไม่
Admin
720
1
เงินให้ช่วยเหลือพนักงาน
Admin
602
1
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับใหม่แล้ว
Admin
635
1
ลาเพื่อคลอดบุตรแล้ว จะต้องได้รับค่าจ้างเมื่อไร
Admin
648
1
Job Description Form ที่ดี
Admin
629
1
ปรึกษาเรื่องการเลิกจ้างพนักงาน
Admin
712
4
วันลาพักร้อน
Admin
674
1
วันลาพักร้อนของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
Admin
686
1
บอกกล่าวล่วงหน้า
Admin
610
1
สัญญากำหนดระยะเวลา
Admin
705
4
บริษัทให้ออกแต่พนักงานยังไปทำงาน จะมีผลเป็นอย่างไร
Admin
658
1
ให้พนักงานทำงานเกิน 120 วัน แต่ไม่ถึงปีออก
Admin
651
1
บทบาทของ HR
Admin
635
1
พนักงานลาป่วยช่วงวันหยุด
Admin
735
1
คำนวณภาษีรายได้
Admin
612
1
LTF - หักลดหย่อนภาษี
Admin
641
1
การเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่
Admin
630
1
ขอลาป่วย / ลากิจ หลังจากยื่นลาออกแล้ว
Admin
875
2
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
Admin
649
1
บทลงโทษหักเงินเมื่อมาทำงานสาย
Admin
709
1
ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ
Admin
674
1

หน้าแสดงผล :  1  2   3   4   5   6     ถัดไป
 

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.