จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
[ เพิ่มข้อมูล ] [ กลับสู่หน้าหลัก ] ค้นหาคำถาม
คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ
ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกรณีถูกเลิกจ้าง
Admin
2292
1
เลิกจ้างเพราะตรวจพบสารเสพติด
Admin
1780
1
ให้หยุดงานแทนการจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่
Admin
1448
1
เจ็บป่วยจากการทำงาน พักรักษาตัวเกินปีแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าทำงาน
Admin
1472
1
หนังสือตักเตือน
Admin
1635
1
ข้อบังคับการทำงาน
Admin
1018
1
รายได้ของพนักงานหรือไม่
Admin
837
2
ถ้าปกติหยุดวันเสาร์ จะได้หยุดชดเชยวันที่ 17 เมษามั้ยคะ
Admin
748
1
รบกวนปรึกษา เรื่องการตัดส่วนสมทบ Provident Fund ของบริษัท
Admin
769
2
กรรมการผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไม่ต้องส่งประกันสังคม ใช่หรือไม่
Admin
782
1
เงินให้ช่วยเหลือพนักงาน
Admin
658
1
ค่าจ้างขั้นต่ำปรับใหม่แล้ว
Admin
696
1
ลาเพื่อคลอดบุตรแล้ว จะต้องได้รับค่าจ้างเมื่อไร
Admin
699
1
Job Description Form ที่ดี
Admin
673
1
ปรึกษาเรื่องการเลิกจ้างพนักงาน
Admin
775
4
วันลาพักร้อน
Admin
722
1
วันลาพักร้อนของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
Admin
761
1
บอกกล่าวล่วงหน้า
Admin
665
1
สัญญากำหนดระยะเวลา
Admin
759
4
บริษัทให้ออกแต่พนักงานยังไปทำงาน จะมีผลเป็นอย่างไร
Admin
713
1
ให้พนักงานทำงานเกิน 120 วัน แต่ไม่ถึงปีออก
Admin
698
1
บทบาทของ HR
Admin
695
1
พนักงานลาป่วยช่วงวันหยุด
Admin
774
1
คำนวณภาษีรายได้
Admin
651
1
LTF - หักลดหย่อนภาษี
Admin
682
1
การเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่
Admin
673
1
ขอลาป่วย / ลากิจ หลังจากยื่นลาออกแล้ว
Admin
916
2
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
Admin
693
1
บทลงโทษหักเงินเมื่อมาทำงานสาย
Admin
759
1
ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ
Admin
718
1

หน้าแสดงผล :  1  2   3   4   5   6     ถัดไป
 

 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.