จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนกับที่ให้อภัยตนเอง
 

 
 
สรรหาและคัดเลือก / เพิ่มข้อมูล / ข้อมูลทั้งหมด

บริหารค่าจ้างและประเมินผล / เพิ่มข้อมูล / ข้อมูลทั้งหมด
คำถาม ผู้ถาม ตอบล่าสุดโดย
การทำงานล่วงเวลากรณีที่มาทำงานไม่เต็มวันในเวลาทำงานปกติ - 648 / 1
โดนหลอกให้เซ็นใบลาออก - 658 / 1
Salary Increase 2007 - 654 / 1
ต้องการ benefit - บ่นว่า HR - 665 / 2
การจ่ายค่าตอบแทนแบบ Improshare - 679 / 1
การให้เบิกค่ารถต่อกม. ในกรณีขับรถไปต่างจังหวัด - 661 / 1
ช่วยแนะนำวิธีปรับค่าจ้างตามขั้นต่ำที่สูงขึ้นสำหรับคนที่ได้รับสูงกว่าอยู่แล้ว - 849 / 3

ฝึกอบรมและพัฒนา / เพิ่มข้อมูล / ข้อมูลทั้งหมด

สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ / เพิ่มข้อมูล / ข้อมูลทั้งหมด
คำถาม ผู้ถาม ตอบล่าสุดโดย
ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกรณีถูกเลิกจ้าง - 2202 / 1
เลิกจ้างเพราะตรวจพบสารเสพติด - 1712 / 1
ให้หยุดงานแทนการจ่ายค่าจ้างได้หรือไม่ - 1400 / 1
เจ็บป่วยจากการทำงาน พักรักษาตัวเกินปีแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าทำงาน - 1414 / 1
หนังสือตักเตือน - 1572 / 1
ข้อบังคับการทำงาน - 985 / 1
รายได้ของพนักงานหรือไม่ - 799 / 2
ถ้าปกติหยุดวันเสาร์ จะได้หยุดชดเชยวันที่ 17 เมษามั้ยคะ - 721 / 1
รบกวนปรึกษา เรื่องการตัดส่วนสมทบ Provident Fund ของบริษัท - 740 / 2
กรรมการผู้จัดการถือเป็นนายจ้างไม่ต้องส่งประกันสังคม ใช่หรือไม่ - 752 / 1


 
 
 

บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102
E-mail Address : webmaster@one-stophr.com

Connect with us.